Zpět do obchodu

Registrace

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:   Kolomax

Společnost:                 Martin Lebeda

Se sídlem:                  Čeplova 831/19, 286 01 Čáslav

IČ/DIČ:                        76621804/ CZ 7911220856

E-mailová adresa:      info@kolomax.cz

Telefonní číslo:           +420725294015

 

 

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:            …………………………………………………………………………….. (*)

Adresa:                             …………………………………………………………………………….. (*)

Telefon a e-mail:               …………………………………………………………………………….. (*)

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ……………….. (*) jsem ve Vašem obchodě www.kolomax.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady(* zde je třeba vadu podrobně popsat ) :

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

  • Datum objednání ………………………….. / datum obdržení …………………… (*)
  • Číslo objednávky: ………………………….
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány převodem na účet/zaplaceny  platební kartou dne ……………………… (*) a budou navráceny zpět převodem na můj účet ……………………………………… (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

V ………………………………… (*), Dne …………………………. (*)

 

                                 


______________________________________

   Podpis + Jméno a příjmení spotřebitele (*)

 

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č......................... (*)

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

Zpět do obchodu